ProVoet

ProVoet Brancheorganisatie voor de Pedicure

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ongeveer 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

Belangenbehartiging en professionalisering

Belangenbehartiging betekent voor brancheorganisatie ProVoet: het vertegenwoordigen van leden op allerlei gebieden. De organisatie is actief en kritisch bezig met de ontwikkelingen die te maken hebben met de professionalisering van het beroep ‘pedicure’.
ProVoet is aangesloten bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) als representatieve brancheorganisatie van de pedicure en neemt deel aan diverse commissies van het HBA, waaronder de Commissie Voetverzorging (CV). Zo kunnen de leden van ProVoet hun stem laten horen en hebben zij inspraak in het beleid op landelijk niveau en de invulling daarvan.

Vakinhoudelijke activiteiten

Bevorderen van kwaliteit betekent ook het beschikbaar stellen van kennis. ProVoet bevordert het kennisniveau door het organiseren van activiteiten zoals:

  • Workshops
  • Lezingen
  • Congressen
  • Studiedagen
  • Trainingen

Poort Pedicure uit Heerhugowaard is lid van ProVoet (lidnr. 303586).

Meer info over ProVoet is HIER te vinden.

Afdrukken