Ketenzorg

Beste klant,

De Diabetesverpleegkundige van de huisarts heeft beslist dat u recht heeft op preventieve voetzorg vanuit de basisverzekering.

Preventieve voetverzorging is bedoeld ter voorkoming van ernstige voetproblemen bij mensen met diabetes.

Nagels knippen, eelt verwijderen (om cosmetische redenen) en incrêmen worden echter niet vergoed. Dit is niet medisch noodzakelijk en valt derhalve niet onder de basisverzekering. Hiervoor betaald u een eigen bijdrage .

Samenvattend:
Alleen behandeling van risicovolle locaties (geen bijbetaling)
Een totale voetverzorging (bijbetaling)

Inmiddels zijn door de zorgverzekering de voorwaarden aangepast. Dit heeft voor ons een aantal gevolgen.

  1. Gelijktrekking aantal minuten Simms 1 en 2 (dit houdt in ongeveer 7- 8 consulten per jaar)
  2. Verlaging vergoeding pedicure door ketenzorg
  3. Eigen bijdrage voor volledige voetbehandeling

Preventieve voetzorg:

  1. Instrumentale behandeling ter voorkomen van diabetische voetulcera en het verminderen van kans op een risico voet (ingroei nagels, likdoorns, kloven, dikke eeltlagen)
  2. Voorlichting en educatie t.a.v. de diabetische voetzorg

Cosmetische voetzorg:

  1. Screenen van de voet (POH)
  2. Cosmetische behandeling (nagels knippen/lakken, algemeen eelt verwijderen en incremen voet na behandeling)
  3. Specialistische technieken (ortheses, beugels, vilttechniek)
  4. Wondbehandeling

Met vriendelijke groet,
Flo Poort
Uw Medisch Pedicure

Afdrukken